Digital di Malaysia

Gunakanlah teknologi cyber hari ini ke arah kebaikan. Khusus kepada pengguna media sosial. Jangan jadikan teknologi sebagai jalan kita melapaskan emosi kita sehingga menggugat ketenteraman awam.
Malaysia memiliki 24juta pengguna sosial media.(sumber:Hootsuite2018)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp