Kunjungan Hormat MCCA ke NACSA

Kunjungan Hormat MCCA ke NACSA

1/2/2019 – Lawatan rasmi dan kunjungan hormat ke Agensi Keselamatan Siber Kebangsaan (NACSA), Majlis Keselamatan Negara oleh MCCA.

Perbincangan dua hala mengenai sukarelawan siber dan ancaman siber dalam pelbagai perkara.

Kongsi